КОНТАКТ
Почетна|DETRO SAN FLOOR – Концентриран раствор за површинска дезинфекција

DETRO SAN FLOOR – Концентриран раствор за површинска дезинфекција

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
Се користи за дезинфекција на подот и површината на општи области како што се дом, канцеларија, фабрика, училиште; критични области како што се операциона сала, интензивна нега и лабораторија. Може да се користи со метод на бришење.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ
Се карактеризира без мирис благодарение на структурата без алдехид, фенол и хлор. Благодарение на тоа што е без мирис, може да се користи во присуство на персонал или пациенти. Тоа е средство за дезинфекција на подот и површината во концентрирана и течна форма.

СОСТАВ
Бис (3-аминопропил) додециламин, дедецилдиметиламониум хлорид, бензалкониум хлорид, помошни материи.

МИКРОБИОЛОШКО ДЕЈСТВО
Бактерицидно (вклучувајќи ТБЦ), фунгицидно, вируцидно, туберкулоцидно.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Се подготвува со разредување на мрежна вода според потребното ниво на концентрација. 2,5ml Detro San Floor се додава во 1000 ml (1 литар) вода за да се подготви 1 литар раствор во 0,25% концентрација и се нанесува на подот, масата или друга површина со бришење со влажен џогер.
Подготвениот раствор може да се користи најмногу 24 часа. Може да се менува порано во зависност од нивото на нечистотија.

ПАКУВАЊЕ
4 X 5 L

КУПИ  ГО ПРОИЗВОДОТ

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ

Име

Go to Top